Giới thiệu nhà trường

.

RƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH

162T Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Xây dựng từ tháng 02/2005 đến tháng 12/2005 QĐ số 02/QĐ–UB ngày 28/01/2005 của UBND quận Tân Bình.

Kinh phí đầu tư là 10.500.000.000 đồng.

Thành lập theo QĐ số 47/2005/QĐ–UB của UBND quận Tân Bình ngày 16/05/2005. Khánh thành trường: ngày 16/12/2005 

Quy mô cơ sở vật chất: 
o Tổng diện tích khuôn viên: 3.561m2 
o Diện tích xây dựng: 1.172m2 
o Tổng diện tích sàn xây dựng: 4.688m2 
o Với 20 phòng học, 16 phòng chức năng và các phòng làm việc.


 Trường có khả năng tiếp nhận 46 lớp với 2100 học sinh 

 Bài hát truyền thống: “Học sinh Trường Chinh hành khúc” của nhạc sĩ Lê Hoàng Long.